Hangisi bir hamur tatlısıdır?

Hangisi bir hamur tatlısıdır?
A- Kesat
B- Mafiş
C- Heyhey
D- Maval
Cevap: Mafiş

Cevap bırakın