Shakespeare yazdı, Einstein düşündü ve Atatürk yaptı sözü hangi Amerikan başkanına aittir?

Shakespeare yazdı, Einstein düşündü ve Atatürk yaptı sözü hangi Amerikan başkanına aittir?
a) John Kennedy
b) Franklin Roosevelt
c) Bill Clinton
d) Dight Eisenhower

Cevap: Bill Clinton

Cevap bırakın